Din vej til bevidsthed og vækst                - Personlig og spirituel vejledning  Håndlæsning  Afspænding

 
Stedet hvor krop, sind og sjæl forenes
- In Spirit -
Der er løbende foredrag, workshops, kurser, uddannelser og øvrige arrangementer på Centret

Alle aktuelle datosatte begivenheder ses herunder
 
Jeg træffes bedst mellem kl. 9.00 og 10.00
________________________________________________________
 
Psyklen tester Håndlæsning
3 psykolog studerende kom forbi centreret for viden og undersøgelse om håndlæsning.
Du kan læse artiklen om deres oplevelse, ved at trykke på linket herunder

_____________________________________________________
Program oversigt - Nærmere beskrivelser nedenfor
Nye arrangementer tilføjes jævnligt

-Foredrag -Er du en sjæl på rejse og kan du få bevis på det? D. 16. januar kl. 19-21 

 - Drop in meditation d. 20. februar - Vær i dit stille nærværende meditative indre rum- Åben i tidsrummet kl. 17 - 19.

- "At forholde dig til døden - Giver dig fri til at leve" - Foredrag d. 28. februar kl. 19-21.30

- Håndlæseruddannelse - Løgstrup nyt hold - Start 1.-3. marts 2019     Underviser Betina Maj

 - Drop in meditation d. 12. marts - Vær i dit stille nærværende meditative indre rum- Åben i tidsrummet kl. 17 - 19.

- Forny dit liv - Find din livsvision - D. 15. marts kl. 16.30 - 21 samt d. 16. marts kl. 10 - 16.30. 
2 dages kursus med spirituel coach og mentor Merete Gundersen

- Intuitions Kursus - For dig der vil leve mere fra intuitionen - D. 15. maj fra kl. 10 - 17

- Vær dit Unikke Selv - Spirituelt udviklingsforløb på 10 gange ialt. Opstart sept/okt 2019
________________________________________________

Drop in meditation
Vær i dit stille nærværende meditative rum
I tidsrummer fra kl. 17 - 19 
- D. 20. februar - d. 12. marts - d. 10. april
Nyt koncept, om at træde ind i det stille nærværende meditative rum i dig.

En gang hver måned er døren åbne i 3 timer fra kl. 17-20. hvor du har fri adgang til, at træde indenfor i centres kraftfulde energi og være der i det tidsrum der passer dig indenfor tidrammen.
 Her kan du sidde eller ligger og finder ind i dit stille nærværende meditative rum og være der i den tid, du har lyst til. Du kan også træde ind og gå ud af både det fysiske og indre rum flere gange.

Der vil være en kort guidet meditation kl. 17.15, og 18.15. Du kan gå med i den meditation eller være i helt dit eget felt.

I et tilstødende lokale vil der være the, kaffe, vand og snacks. I dette lokale er der mulighed for stille samtale og hvile. Jeg eller en hjælper vil være i cirklen i hele tidsrummet, ligesom der vil være en til at hjælpe dig til rette

.Betaling er donation, som betyder fra gratis til det du ønsker at give. Alt er okay

Giv en  forhåndstilmelding om, at du kommer. Send en sms til nr. 23346256 og skriv blot " jeg kommer til meditation". Hvor i tidsrummet du kommer, er ikke nødvendigt at skrive.

Glæder mig til at være i energien med jer

Er du en sjæl på rejse og kan du få bevis på det?             
Foredrag d. 16. januar fra kl. 19-21 

Hvordan får vi fat i, om vi er sjæle på rejse eller ej.
Hvad kan vi bruge det til.
Hvilken forskel gør det om vi tror det eller ej.
Hvad skal vi være opmærksomme på og hvad er beviserne.
Hvad fører det til.

Indledningsvis vil jeg fortælle, helt overordnet om, alle de forskellige måde, vi kan komme i kontakt med sjælen på.
 
Historier fra det virkelige liv, som de fleste tror, er umuligt
 
Tilmelding senest d. 14. januar på mail kontakt@betinamaj.dk eller tlf. 23346256
 
Pris150 Kr.
 
Foredragsholder og Storyteller

Betina Maj

"At forholde dig til døden - gi`r dig fri til at leve"
Foredrag d. 28. februar kl. 19 - 21.30
- Dødens indflydelse på livet -
Det eneste vi med sikkerhed ved i livet er, at vi skal dø.  Alligevel forholder vi os ikke til det følsomme emne døden.  Uden at vi helt ved det, spiller det en stor rolle i, hvordan vi har det i vores daglige liv og i vores relationer.
 
- Døden er ligeså naturlig og smuk som fødslen. Men er det sådan vi har det? Nej vel, vi ser helst, at vi og andre dør som gamle! Lever vi godt med den illusion?
 
- Hvilken betydning får det i livet, når vi ikke forholder os til døden?
 
- Hvordan kan dødens indflydelse på livet være forbundet med livsglæde/gnist eller ej?
 
- Hvordan kan du leve hver dag, som var det den sidste og med fred i sindet?
 
- Kan du sige, at du dør med fred, hvis du dør idag? Og hvordan har vi det med dem, vi mister alt for tidligt?
 
Disse spørgsmål og mange flere vil blive belyst denne aften.
 
Jeg tager udgangspunkt i mere end 25 års arbejde med, at være ved døende og deres smukke og nogle gange udfordrende fortællinger om, hvordan det er, at være lige der, hvor de er. Hvad er deres tanker og oplevelser, som kan lære os andre rigtig meget om både livet og døden. Samt om pårørendes forskellige måde at håndterer situationen på.
 
Ligeledes vil jeg bruge min personlige historie i, at miste nære personer alt for tidligt og min mangeårige åndelige læring og kontakt med afdøde. Her vil være masse af hint til, at komme godt videre i livet.
 
Når døden er nær, bliver det tydeligt, hvad vores liv har været, hvad vi ikke fik gjort, om vi har fred til at dø, forholdet til vores pårørende og deres til os og meget mere.
 
Vov at møde op til dette livsbekræftende foredrag.
 
Pris 100 kr.- Kontant på dagen eller mobilepaynr. 33119
 
Tilmelding senest d. 15. februar på sms til Betina Maj på nr. 23346256

 
Håndlæseruddannelse
Løgstrup v/.Viborg  
Nyt hold starter 1.-3. marts 2019
Håndlæseruddannelsen er for dig, der gerne vil være en unik vejleder for andre på deres rejse i livet. Og for dig der vil det for din egen udvikling og nysgerrighed.

Uddannelsen består af et grundforløbe på 8 moduler, pause i undervisningen til træning med prøvepersoner, overbygning på 4 moduler. Hvert modul er af 2 1/2 dags varighed. 

 
Der er ca. et år imellem hver uddannelse start. Det er derfor en god idè, at tilmelde dig uddannelsen, så snart du ved, at du vil være med på næste hold.
 
Ring eller skriv for nærmere oplysning og tilmelding
kontakt@betinamaj.dk - tlf. 23346256


Forny dit liv -Find din livsvision
Med Merete Gundersen, spirituel coach og mentor
Kursus d. 15. - 16. marts

Vi sætter fokus på dig og din drøm
Find glæde og styrke i at leve dit liv fuldt og helt, i renhjertet kærlighed med dig selv og andre, og i samklang med dine egen dybeste visdom.
Når du er på rette spor i livet og når du udforsker og udlever de mål du sætter dig, så blomstre  din livsglæde, og den rene kærlighed strømmer hele tiden fra dit hjerte og ud i verden, og du vil få succes med alt hvad du kaster dig ud i.
                                                      
Har du svært ved at finde din livsvision, og har du svært ved at være passioneret omkring den? Hvis du har fundet den, hvorfor er du så ikke i gang med den?
Vi har alle brug for en livsvision/ passion og alle kan finde ind til den.
På dette kursus vil du få klarlagt hvad din vision er, og du vil få redskaber til at komme i gang med at turde udleve den.
I teori og praksis arbejder vi hele dagen intens med at nå dit mål, i samklang med din sjæl, og dine spirituelle åndelige hjælper. Hvis du ikke ved hvem de er, så vil du opnå at komme i kontakt med dem således du kan modtage vejledning fra dem. Måske vil der komme helt nye til, som du ikke vidste du havde?
 
Vi åbner dit smukke hjerte, så du får mod og vilje til at komme i gang.  Du lærer at bruge din SIQ-spirituelle intelligens igennem meditation og visualisering således du træner i at handle uden om dit egoistiske ego.
Det er dig der er i FOKUS, dit smukke indre vil blomstre når du lære dig selv at kende på et dybt plan og når du ved hvilken retning dit liv skal tage.
Man skal ikke have særlige forudsætninger for at deltage. Alle er velkomne.
På glædeligt gensyn. Merete Gundersen

Dato: Fredag 15. Marts. kl. 16.30-  21.00. Lørdag den 16. Marts. kl. 10.00 – 16.30
Sted: Center for Bevidsthed & Udvikling, Betina Maj
Pris: 2.200 kr. 
Tilmelding :  Ved tilmelding indbetales kr. 400,00- Kontakt Betina Maj for tilmelding. på: kontakt@betinamaj.dk eller tlf. 23346256
Indbetaling:  Rest beløbet bedes indbetalt senest den 1. februar.  Du er først  endeligt tilmeldt, når det fulde beløb er indbetalt.

Intuition og Helhedssansning 
- Naturen i dig -
D. 5. maj kl. 10 - 17
For dig der ønsker, at leve mere fra intuitionen
Kurset for dig der vil blive mere hjemme i intuitionens veje til dig og deri blive bedre til at bruge intuitionen i dit liv. Kurset er også for dig der kender din intuition godt, men måske ikke altid får "lyttet" efter alligevel og måske slet ikke handlet på din intuition.

Helhedsansing handler om, at vi alle i os har en samlet essens af alle vores sansninger i en given situation. At komme til denne essens i os flytter os fra at tro, til at vide i enhver situation og når vi skal træffe valg mm.

At arbejde med din intuition og din helhedssansning flytter dig væk fra uhensigtsmæssig tankevirksomhed, ubeslutsomhed, tvivl mm. Til at vide indefra, til ro, mere energi, glæde, større klarhed og masser af livskraft.

Er du nysgerrig på, hvordan de to kvaliteter virker hver for sig og samlet og har du lyst til, at lære om vejen dertil, så er dette kursus noget for dig.

Undervisningen har en stor koncentration på emnerne; at mærke indvendig, nærvær, opmærksomhed, bevidsthed, samt handlekraft mm. og der veksles mellem teori, praktiske øvelser og dialog.

Undervisningen vil foregå både i undervisningslokalerne og i det fri (Når vejret er til det)

Pris kun 750 kr. Betales ved tilmelding

Tilmelding på tlf. 23346256 eller mail kontakt@betinamaj.dk - Sidste frist for tilmelding d. 25. april

- Vær dit Unikke Selv -
Spirituelt udviklingsforløb på 10 gange ialt. 
Opstart sept/okt 2019
__________________________________

Se nærmere beskrivelser under de forskellige menupunkter
 _ Center for Bevidsthed & Udvikling -
- Vær Dit Unikke Selv & Håndlæserskolen -
v/Betina Maj
Tlf. 23346256 - Mail. kontakt@betinamaj.dk
Taarupgaard Alle 1, 8831 Løgstrup