Din vej til bevidsthed og vækst                - Personlig og spirituel vejledning  Håndlæsning  Afspænding
Ny hjemmeside www.betinamaj.dk klik her  
Denne side lukkes ned inden længe
Stedet hvor krop, sind og sjæl forenes
- In Spirit -
Der er løbende foredrag, workshops, kurser, uddannelser og øvrige arrangementer på Centret

Alle aktuelle datosatte begivenheder ses herunder
 
Jeg træffes bedst mellem kl. 9.00 og 10.00
____________________________________________________

_____________________________________________________
Program oversigt - Nærmere beskrivelser nedenfor
Nye arrangementer tilføjes jævnligt
Husk tilmelding,gerne i god tid, så aflysning undgåes.

- "At forholde dig til døden - Giver dig fri til at leve" - Foredrag d. 28. februar kl. 19-21.30

- Intuitions Kursus - For dig der vil leve mere fra intuitionen -  
D. 17. marts fra kl. 10 - 17

-Foredrag -Er du en sjæl på rejse og kan du få bevis på det? D. 27. marts kl. 19-21

 - Drop in meditation d. 10. april - Vær i dit stille nærværende meditative indre rum- Åben i tidsrummet kl. 17 - 19.

- Foredrag - Om ny tids ånd og højere bevidsthed. D. 24. april kl. 19 - 21

- Håndlæseruddannelse - Løgstrup nyt hold - Start 3.-5. maj 2019     Underviser Betina Maj

- Vær dit Unikke Selv - Spirituelt udviklingsforløb på 10 gange ialt. Opstart d. 4. - 6. oktober 2019
________________________________________________

Drop in meditation
Vær i dit stille nærværende meditative rum
I tidsrummer fra kl. 17 - 19 
- Næste drop in d. 10. april 
Koncept, om at træde ind i det stille nærværende meditative rum i dig.

En gang hver måned er døren åbne i 2 timer fra kl. 17-19. hvor du har fri adgang til, at træde indenfor i centres kraftfulde energi og være der i det tidsrum der passer dig indenfor tidrammen.
 Her kan du sidde eller ligger og finder ind i dit stille nærværende meditative rum og være der i den tid, du har lyst til. Du kan også træde ind og gå ud af både det fysiske og indre rum flere gange.

Der vil være en kort guidet meditation kl. 17.15, og 18.15. Du kan gå med i den meditation eller være i helt dit eget felt.

I et tilstødende lokale vil der være the, kaffe, vand og snacks. I dette lokale er der mulighed for stille samtale og hvile. Jeg eller en hjælper vil være i cirklen i hele tidsrummet, ligesom der vil være en til at hjælpe dig til rette

.Betaling er donation, som betyder fra gratis til det du ønsker at give. Alt er okay

Giv en  forhåndstilmelding om, at du kommer. Send en sms til nr. 23346256 og skriv blot " jeg kommer til meditation". Hvor i tidsrummet du kommer, er ikke nødvendigt at skrive.

Glæder mig til at være i energien med jer

Intuition - Helhedssansning - Bevidsthed 
- Naturen i dig -
D. 17. marts kl. 10 - 17
For dig der ønsker, at leve mere fra dit oprindelige Selv
Kurset for dig der vil blive mere hjemme i intuitionens veje til dig og deri blive bedre til at bruge intuitionen i dit liv. Kurset er også for dig der kender din intuition godt, men måske ikke altid får "lyttet" efter alligevel og måske slet ikke handlet på din intuition.

Helhedsansing handler om, at vi alle i os har en samlet essens af alle vores sansninger i en given situation. At komme til denne essens i os flytter os fra at tro, til at vide i enhver situation og når vi skal træffe valg mm.

At arbejde med din intuition, din helhedssansning og bevidstheden, flytter dig væk fra uhensigtsmæssig tankevirksomhed, ubeslutsomhed, tvivl mm. Til at vide indefra, til ro, mere energi, glæde, større klarhed og masser af livskraft.

Er du nysgerrig på, hvordan de to kvaliteter virker hver for sig og samlet og har du lyst til, at lære om vejen dertil, så er dette kursus noget for dig.

Undervisningen har en stor koncentration på emnerne; at mærke indvendig, nærvær, opmærksomhed, bevidsthed, samt handlekraft mm. og der veksles mellem teori, praktiske øvelser og dialog.

Undervisningen vil foregå både i undervisningslokalerne og i det fri (Når vejret er til det)

Pris kun 600 kr. Betales ved tilmelding

Tilmelding på tlf. 23346256 eller mail kontakt@betinamaj.dk - Sidste frist for tilmelding d. 10. marts


Er du en sjæl på rejse og kan du få bevis på det?             
Foredrag d. 27. marts fra kl. 19-21 

Hvordan får vi fat i, om vi er sjæle på rejse eller ej.
Hvad kan vi bruge det til.
Hvilken forskel gør det om vi tror det eller ej.
Hvad skal vi være opmærksomme på og hvad er beviserne.
Hvad fører det til.

Indledningsvis vil jeg fortælle, helt overordnet om, alle de forskellige måde, vi kan komme i kontakt med sjælen på.
 
Historier fra det virkelige liv, som de fleste tror, er umuligt
 
Tilmelding senest d. 23. marts på mail kontakt@betinamaj.dk eller tlf. 23346256
 
Pris150 Kr.
 
Foredragsholder og Storyteller

Betina Maj
 
Håndlæseruddannelse
Løgstrup v/.Viborg  
Nyt hold starter 3.-5. maj 2019
Håndlæseruddannelsen er for dig, der gerne vil være en unik vejleder for andre på deres rejse i livet. Og for dig der vil det for din egen udvikling og nysgerrighed.

Uddannelsen består af et grundforløbe på 8 moduler, pause i undervisningen til træning med prøvepersoner, overbygning på 4 moduler. Hvert modul er af 2 1/2 dags varighed. 

 
Der er ca. et år imellem hver uddannelse start. Det er derfor en god idè, at tilmelde dig uddannelsen, så snart du ved, at du vil være med på næste hold.

Sidste frist for tilmelding til 2019 holder er d. 15. april 
 
Ring eller skriv for nærmere oplysning og tilmelding
kontakt@betinamaj.dk - tlf. 23346256


- Vær dit Unikke Selv -
Spirituelt udviklingsforløb på 10 gange ialt. 
Opstart d. 4. - 6. oktober 2019
__________________________________

_ Center for Bevidsthed & Udvikling -
- Vær Dit Unikke Selv & Håndlæserskolen -
v/Betina Maj
Tlf. 23346256 - Mail. kontakt@betinamaj.dk
Taarupgaard Alle 1, 8831 Løgstrup